มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png
วันที่ 2 เมษายน 2564
กลุ่มเพื่อน 3 จังหวัด(เขาค้อ ร่องกล้า ภูขัด) บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนัก (ICU) จำนวน 316,300 บาท และนายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินเพื่อสร้างห้องพิเศษ จำนวน 288,000 บาท
โดยมีพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และนพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
Upathum PN และคนอื่นๆ อีก 45 คน
แชร์ 1 ครั้ง
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
แชร์

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รายงานข้อมูลคุณธรรมฯ : ITA


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย