มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png
นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับมอบเงินบริจาค จากวัดน้ำพริก เพื่อจัดซื้อรถเข็นไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาล โดยเป็นเงินจากการร่วมทำบุญในวันครบรอบวันเกิดของ พระมหาไพฑูรย์ กัลฺยาณธโร (อดีตรองเจ้าคณะอำเภอนครไทยและเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก) จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564
คุณ, Sunisa Thongkam และคนอื่นๆ อีก 72 คน
ความคิดเห็น 2 รายการ
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
แชร์

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รายงานข้อมูลคุณธรรมฯ : ITA


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย