มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอนครไทย

alt

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย