ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบางกลางท่าว ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

alt