Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง), พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง), พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) และพนักงานขับรถยนต์