Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) ตามไฟล์แนบค่ะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล