Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล