Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ