Home ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานบริการ, พนักงานซักฟอก)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานบริการ, พนักงานซักฟอก)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 2 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานซักฟอก (งานซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล