Home ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ