Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้