Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานประจำตึก

ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน  2  อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน  1  อัตรา กำหนดทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้