Home ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้