Home ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้